III POLSKI KONGRES GENETYKI

Lublin, 28. 10. 2010

Szanowni Państwo;

kongres-PTG-2010W imieniu Polskiego Towarzystwa Genetycznego, Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka oraz lubelskiego środowiska naukowego reprezentowanego przez Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Przyrodniczy i Uniwersytet Medyczny chciałabym złożyć serdeczne podziękowania wykładowcom plenarnym i sesyjnym za uczestniczenie w Kongresie i podzielenie się z nami swoją wiedzą i osiągnięciami naukowymi. Serdecznie dziękuję organizatorom sesji naukowych, warsztatów i seminariów za wkład pracy i zaangażowanie w przygotowanie merytoryczne Kongresu. Serdecznie dziękuję licznym uczestnikom Kongresu za aktywny udział w obradach i spotkaniach nieformalnych.     W III Polskim Kongresie Genetyki uczestniczyło ponad 650 pracowników naukowych z niemal wszystkich ośrodków zajmujących się genetyką, tj. wyższych uczelni, instytutów naukowych PAN, instytutów branżowych i innych jednostek. Znaczną część uczestników stanowili młodzi naukowcy, doktoranci i studenci. W Kongresie brali także udział zaproszeni goście zagraniczni (18 osób) i inni zagraniczni uczestnicy (15 osób) głównie ze Słowacji, Litwy i Ukrainy. Obradom III PKG towarzyszyły sesje o charakterze specjalistycznych warsztatów oraz prezentacje prowadzone przez firmy takie jak Ilumina, Roche, Agilent Technologies, Life Technologies Polska czy Perkin Elmer.

Podczas Kongresu odbyły się dwie sesje plakatowe, podczas których przedstawiono wyniki badań na 381 posterach. Komisje nagród wyłoniły w każdej Sekcji trzy osoby do nagród książkowych sponsorowanych przez Polskie Wydawnictwo Naukowe, które zostały wręczone nagrodzonym podczas uroczystego zakończenia III Polskiego Kongresu Genetyki.

W imieniu organizatorów, dziękuję Zarządom Głównym Polskiego Towarzystwa Genetycznego, Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka, Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Akademii Nauk za wszechstronną pomoc i fundusze przyznane na organizację III Polskiego Kongresu Genetyki. Chciałabym również serdecznie podziękować sponsorowi głównemu: firmie Sigma Aldrich Sp. z o. o., oraz innym sponsorom takim jak, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ABO Grażyna Boreysza, SARSTED i Ilumina. Patronem medialnym III PKG było Radio Lublin.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Anna Skorupska

Strona konferencji: http://www.pkg2010.umcs.lublin.pl/

INFORMACJA O KONFERENCJI
Next Generation Sequencing 2010
http://www.cemed.pl/spotkania/2010/ngs/index.php

Konferencja jest objęta patronatem Polskiego Towarzystwa Genetycznego.
Członkowie naszego Towarzystwa ponoszą niższe koszty udziału.