Informacje – ODDZIAŁ KRAKOWSKI

Wykłady i spotkania naukowe 2017-2019

2019

24.10.2019 budynek Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa, sala 123Al. 29-listopada 54

dr Alicja Macko-Podgórni „Znaczenie polimorfizm insercji transpozonów MITE dla modulowania ekspresji genów”

dr Tomasz Szmatoła „Charakterystyka ciągów homozygotyczności u wybranych ras bydła”

2017

12.10.2017 Spotkanie naukowe Oddziału Krakowskiego PTG – Dom Gościnny UJ Przegorzały, ul. Jodłowa 13, Aula Główna

Dr Monika Gos, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa, wykład sponsorowany przez Roche Polska „Zastosowanie sekwencjonowania panelowego w diagnostyce chorób genetycznie uwarunkowanych – doświadczenia własne Instytutu Matki i Dziecka”

Prof. Maciej Wnuk, Uniwersytet Rzeszowski „Rola metylotransferazy DNMT2 w starzeniu komórkowym”

Prof. Marek Figlerowicz, Zakład Biologii Molekularnej i Systemowej, Instytut Chemii Bioorganicznej, PAN, Poznań „Struktura genetyczna populacji zamieszkującej tereny obecnej Wielkopolski w I i II wieku naszej ery”

Sesja plakatowa w połączeniu z przerwą kawową

Dr Ruslan Yatusevich, Instytut Biochemii i Biofizyki, Prof. Świeżewski lab, Warszawa „Environmental sensing by non-protein coding antisense transcription in Arabidopsis”

Prof. Piotr Kozłowski, Zakład Genetyki Molekularnej, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań „Zmiany liczby kopii genów miRNA i ich potencjalny związek z chorobami człowieka”

26.01.2017 sala konferencyjna Katedry Biochemii Lekarskiej UJ, ul. Kopernika 7

prof. dr hab. Dariusz Grzebelus „Co wynika ze złożenia genomu referencyjnego marchwi? A high-quality carrot genome assembly provides new insights into carotenoid accumulation and asterid genome evolution”