Informacje – ODDZIAŁ OLSZTYŃSKI

Wykłady i spotkania naukowe 2017-2020

21.03.2019 r. dr wet. Piotr Podlasz (Katedra Patofizjologii, Weterynarii Sadowej i Administracji, Laboratorium Genomiki i Transkryptomiki, UWM w Olsztynie) wygłosi referat „Danio pręgowany (Danio rerio, ang. zebrafish)  jako organizm modelowy w badaniach funkcji genów”.

27.03.2019 Katharina Danielski, Specjalista aplikacyjny firmy 10x Genomics (Perlan Technologies) w ramach spotkania naukowego „Nowe rozwiązania Perlan Technologies do NGS”, wygłosiła cztery prezentacje:

  1. The 10x Genomics Chromium System: introduction.
  2. The power of Linked-Reads to fully resolve genic phasing and detect variants in complex regions.
  3. SingleCell gene expression profiling and immuneprofiling of hundreds to millions of cells.
  4. SingleCell ATAC-seq.

2-4.07.2018 r. współorganizacja międzynarodowej konferencji Animal Genetics and Genomics, która odbyła się w Olsztynie. Program konferencji obejmował ponad 30 wykładów w ramach sesji inauguracyjnej, 5 sesji tematycznych oraz mini sesji i forum. Zaprezentowano również ponad 60 prezentacji posterowych.

14.12.2017 dr hab. Małgorzata Tokarska (Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży) „Żubr i jego związek z szyjką butelki”.