Informacje – ODDZIAŁ SZCZECIŃSKI

Wykłady i spotkania naukowe 2017-2020

28.03.2019 dr Grzegorz Nowicki „Sekwencjonowanie nanoporowe w technologii ONT”

24.05.2018 prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński ”Postępy w badaniach nad dziedzicznym rakiem piersi”