Informacje – ODDZIAŁ WARSZAWSKI

Wykłady i spotkania naukowe 2017-2021

2021

30.01.2020 dr hab. Robert Rutkowski (Pracownia Technik Molekularnych i Biometrycznych, Muzeum i Instytut Zoologii PAN) „Ginący rycerze naszych lasów ― genetyka w ochronie krajowych gatunków kuraków”

2019

28.11.2019 prof. dr hab. Marcin Filipecki (Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, Instytut Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) „Czy CRISP pomoże rolnictwu w ocieplającym się klimacie?”

24.10.2019 Dr inż. Małgorzata Korczak-Abshire z Zakładu Biologii Antarktyki IBB PAN „Marsz pingwinów – historia i współczesność gatunków z rzędu Sphenisciformes”

30.05.2019 Prof. dr hab. Monika Rakoczy-Trojanowska z Katedry Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie „Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania biosyntezy benzoksazynoidów – kluczowych metabolitów wtórnych żyta”

25.04.2019 Dr n. med. Sylwia Rzońca z Pracowni Genetyki Rozwoju Zakładu Genetyki Medycznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie „Niepełnosprawność intelektualna – od mutacji dynamicznej do sekwencjonowania genomowego”

02.03.2019 Dr hab. Elżbieta Krzęcio-Nieczyporuk z Zakładu Dietetyki i Oceny Żywności z Instytutu Nauk o Zdrowiu Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach „Uwarunkowania akceptacji konsumenckiej mięsa i jego przetworów”

24.01.2019  Dr Jarosław Plich z Zakładu Genetyki i Materiałów Wyjściowych Ziemniaka z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie „Gen Sen2 – nowa broń w walce z rakiem ziemniakaˮ

2018

29.11.2018 Dr inż. Marta Gajewska z Centrum Onkologii-Instytut Warszawa „Co ma mysz do raka – dlaczego wykorzystujemy zwierzęta w badaniach biomedycznych”

25.10.2018 Dr hab. Leszek Łyżnik z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego „Edytowanie genomów i genetyczne układy logistyczne syntetycznych komórek roślinnych”

24.05.2018 Dr n. med. Maria Kulecka z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej „Zastosowanie sekwencjonowania następnej generacji (NGS) w badaniu metagenomu”

26.04.2018 Dr hab. Joanna Kamińska z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN „Modelowanie chorób związanych z deficytem białek z rodziny Vps13 w drożdżach”

29.03.2018 Dr Anna Lenkiewicz z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie „Nowe techniki w hodowli roślin – edycja genomów przy użyciu nukleaz TALE”

25.01.2018 Prof. dr hab. n. med. Tomasz Grzybowski z Zakładu Genetyki Molekularnej i Sądowej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy „Ewolucyjna i demograficzna historia Europy Środkowej i Wschodniej w świetle ustaleń genetyki populacyjnej”

2017

30.11.2017 Dr. hab. n. med. Anna Wójcicka Warsaw Genomics, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego „Czy nowotwór jest chorobą dziedziczną?”

26.10.2017 Dr hab. Wiesław Piotr Świderek z Katedry Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie „Wpływ mikroRNA diety na ekspresję genów konsumenta.”