IV POLSKI KONGRES GENETYKI

www.kongresgenetyki2013.pl

Szanowni Państwo,

W dniach 10-13 września 2013 r. Polskie Towarzystwo Genetyczne i Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka zorganizowały IV Polski Kongres Genetyki w Poznaniu. Kongres odbył się w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego, im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul Przybyszewskiego 37, 60-356 Poznań.
Organizatorem Kongresu jest Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, we współpracy z Instytutem Genetyki Człowieka PAN, Katedrą i Zakładem Genetyki Medycznej Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego, Instytutem Biologii Molekularnej i Biotechnologii oraz Instytutem Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Wydziałem Hodowli i Biologii Zwierząt oraz Wydziałem Rolnictwa i Bioinżynierii z Uniwersytetu Przyrodniczego i IHAR, Oddział w Poznaniu.
Obrady będą odbywały się w czterech sekcjach: Genetyka człowieka, Genetyka zwierząt, Genetyka roślin i Genetyka mikroorganizmów.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego IV PKG
/prof. dr hab. Tadeusz Rorat/