Kontakt

Polskie Towarzystwo Genetyczne

ul. Pawińskiego 5A
2-106 Warszawa

Adres do korespondencji:

Prof. dr hab. Andrzej K. Kononowicz
Katedra Genetyki Ogólnej, Biologii Molekularnej
i Biotechnologii Roślin
Uniwersytet Łódzki
ul. S. Banacha 12/16
90-237 Łódź

Kontakt do poszczególnych Przedstawicieli z:

(Prezes, Wiceprezesi, Sekretarz, Skarbnik, Członkowie)