Krajowa Nagroda im. Stefana Barbackiego za rok 2015

Przyznano nagrodę z zakresu genetyki roślin imienia Stefana Barbackiego za 2015 roku. Dwie nagrody 1-go stopnia: Dr. Pedro Madrigal z IGR PAN w Poznaniu oraz Dr Dominika Idziak-Helmcke z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Nagroda 2-go stopnia: Dr Dorota Sołtys-Kalina z IHAR w Radzikowie O/Młochów.
Nagroda z zakresu genetyki roślin im. St. Barbackiego za 2015 rok:

Dwie nagrody 1-go stopnia:

  • Dr Pedro Madrigal z IGR PAN w Poznaniu “for the elaboration of methods for the statistical analysis of data originating from next generation DNA sequencing”
  • Dr Dominika Idziak-Helmcke z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „za badania organizacji genomu jądrowego modelowej trawy Brachypodium distachyon na poziomie cytomolekularnym”

Nagroda 2-go stopnia:

  • Dr Dorota Sołtys-Kalina z IHAR w Radzikowie O/Młochów „za badania nad loci cech ilościowych regulujące występowanie węglowodanów w bulwach ziemniaka”

http://www.igr.poznan.pl/pl/o-instytucie/nagroda-barbackiego/laureaci-nagrody-im-stefana-barbackiego-pl