Konkurs za popularyzację wiedzy genetycznej 2013-2015

Konkurs za popularyzację wiedzy genetycznej 2013-2015

Ogłoszenie kolejnej edycji konkursu nagród Polskiego Towarzystwa Genetycznego za popularyzację wiedzy genetycznej w latach 2013-2015

Termin nadsyłania zgłoszeń – 15 lipca 2016

Ogólne wymagania:
1) wniosek o nagrodę zgłasza członek PTG (proszę podać nazwę Oddziału)
2) zwięzła nazwa osiągnięcia
3) wykaz działalności popularyzatorskiej
1) publikacje popularyzatorskie, w tym książki popularno-naukowe, artykuły popularnonaukowe
2) organizacja, prowadzenie przedsięwzięć popularyzatorskich (konferencje, festiwale naukowe, programy TV i radiowe, warsztaty naukowe, organizacja nagrody dla znanych dziennikarzy piszących o sprawach naukowych itp.)
3) zasięg oddziaływania
– wydawnictwa lokalne, ogólnokrajowe
– liczba i krótka charakterystyka uczestników przedsięwzięć popularyzatorskich (doświadczeni/młodzi pracownicy naukowi, doktoranci, uczniowie).

Kompletne zgłoszenia proszę przesyłać w wersji elektronicznej na adres: lechniak@up.poznan.pl

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Polskiego Kongresu Genetyki (19-22.09.2016, Łódź) oraz na stronie www PTG

W imieniu Komisji Nagród PTG
Prof. dr hab. Dorota Cieślak (przewodnicząca)
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt
Ul. Wołyńska 33
60-637 Poznań
Tel 61 846 6117
E-mail: lechniak@up.poznan.pl
Poznań, 6.06.2016