Konkurs 2000-2006

NAGRODY 2006

NAGRODY PTG PRZYZNAWANE CO TRZY LATA (LATA 2004 – 2006)

Polskie Towarzystwo Genetyczne przyznało w 2007 roku nagrody za działalność naukową i popularyzatorską w latach 2004 -2006 w trzech kategoriach:

Kategoria I – prace oryginalne

I nagroda– dla zespołu prof. dr hab. Włodzimierza Krzyżosiaka z Instytutu Chemii Organicznej, PAN w Poznaniu za cykl 10 prac:

 1. Jasińska A., Krzyżosiak W.J., 2004 – Repetitive sequences that shape the human transcriptome. FEBS Lett. 567, 136-141
 2. Sobczak K., Krzyżosiak W.J., 2004 – Patterns of CAG repeat interruptions in SCA1 and SCA2 genes in relation to repeat instability. Human Mutat. 20, 236-247
 3. Michlewski G., Krzyżosiak W.J., 2004 – Molecular architecture of CAG repeats in human disease related transcripts. J. Mol. Biol. 665-679
 4. Sobczak K., Krzyżosiak W.J., 2004 – Imperfect CAG repeats form diverse structures in SCA1 transcripts. J. Biol. Chem. 279, 41563-41572
 5. Jasińska A., Krzyżosiak W.J., 2004 – Repetitive sequences that shape the human transcriptome. FEBS Lett., 567, 136-141
 6. Olejniczak M., Kozłowski P., Sobczak K., Krzyżosiak W.J., 2005 – Accurate and sensitive analysis of triplet repeat expansions by capillary electrophoresis. Electrophoresis 11, 2198-2207
 7. Sobczak K., Krzyżosiak W.J. , 2005 – CAG repeats containing CAA interruptions form branched hairpin structures in SCA2 transcripts. J. Biol. Chem. 280, 3898-3910
 8. Napierała M., Michałowski D., deMezer M., Krzyżosiak W.J., 2005 – Facile FMR1 mRNA structure regulation by interruptions in CGG repeats. Nucleic Acids Res. 33, 451-463
 9. Olejniczak M., Krzyżosiak W.J., 2006 – Genotyping simple sequence repeats–factors implicated in shadow bands generation revisited. Electrophoresis 19, 3724-3734
 10. Krzyżosiak W.J., Sobczak K., Napierała M., 2006 – Structural characteristics of trinucleotide repeats in transcripts. W: Genetic instabilities and neurological diseases, Wells R.D, Ashizawa T. eds, Elsevier, San Diego CA, pp.705-713

Wyróżnienie – dla zespołu prof. dr hab. Andrzeja Langego z Instytutu Immunologii i Eksperymentalnej Terapii im. L. Hirszfelda we Wrocławiu za cykl 9 prac:

 1. Młynarczewska A., Wysoczańska B., Karabon L., Bogunia-Kubik K., Lange A., 2004 – Lack of IFN-gama 2/2 homozygous genotype constitutes a risk factor of aGvHD manifestation after allogeneic haematopoietic stem cell transplantation. Bone Marrow Transplant. 34(4): 339-344
 2. Karabon L., Wysoczańska B., Bogunia-Kubik K., Suchnicki K., Lange A., 2005 – IL-6 and
  IL-10 promoter gene polymorphisms of patients and donors of allogeneic sibling
  haematopoietic stem cell transplants associate with the risk of acute graft-versus-host
  disease. Hum. Immunol. 66(6): 700-709
 3. Bogunia-Kubik K., Młynarczewska A., Wysoczańska B., Lange A., 2005 – Recipient IFN-
  gamma 3/3 genotype contributes to the development of chronic GvHD after allogeneic
  haematopoietic stem cell transplantation. Haematologica 90(3): 425-426
 4. Bogunia-Kubik K., Lange A., 2005 – HSP70-hom gene polymorphism of allogeneic
  haematopoietic stem cell transplant recipients contributes to the development of
  aGvHD. Transplantation 79(7): 815-820
 5. Bogunia-Kubik K., Duda D., Suchnicki K., Lange A., 2006 – CCR5 deletion mutation is
  associated with a decreased risk for the development of acute GVHD after allogeneic
  haematopoietic stem cell transplantation. Haematologica 91: 1628-1634
 6. Bogunia-Kubik K., Dickinson A., Uklejewska A., Jarvis M., Lange A., 2006 – HSP70-hom
  gene polymorphism as a prognostic marker of graft-versus-host disease.
  Transplantation 82(8): 1116-1117
 7. Bogunia-Kubik K., Młynarczewska A., Jaskula E., Lange A., 2006 – The presence of IFN-GAMMA 3/3 genotype in the recipient associates with increased risk for EBV reactivation after allogeneic haematopoietic stem cell transplantation. Br. J. Haematol. 132(3): 326-332

Prace przeglądowe:

 1. Bogunia-Kubik K., 2004 – Polymorphisms within the TNF-alpha and TNF-beta encoding genes associate with the incidence of post-transplant complications in the recipients of allogeneic haematopoietic stem cell transplants. Arch. Immunol. Ther. Exp. 52(4): 240-249
 2. Bogunia-Kubik K., Wysoczańska B., Lange A., 2006 – Non-HLA gene polymorphisms and the outcome of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. Curr. Stem Cell Res. Ther. 1(2): 239-253

Kategoria II – podręczniki

Nagroda– za podręcznik „ Genetyka Molekularna” – pod red. Piotra Węgleńskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

Kategoria III – prace popularyzatorskie

I nagroda – zespołowa dla Szkoły Festiwalu Nauki, która powstała w 2002 roku jako konsorcjum kilku instytutów naukowych. Szkoła Festiwalu Nauki stawia sobie za cel popularyzację zagadnień współczesnej biologii poprzez organizowanie warsztatów dla młodzieży, doskonalenia nauczycieli, organizację staży, organizację wykładów, współpracę międzynarodową oraz wiele innych.

Wyróżnienie – dla doktoranta Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego – mgr Takao Ishikawy, którego zaangażowanie w procesy edukacyjne i popularyzację współczesnej wiedzy biologicznej zasługuje na uznanie. Jest on m.in. współorganizatorem olimpiad Biologicznych, współpracuje ze Szkołą Festiwalu Nauki, wygłasza pogadanki radiowe, prowadzi kursy „internetowe”.

Sponsorami nagród byli:

Firma Olympus Opitcal Polska Sp. z o.o.
Firma Genzyme sp. z o.o.
Firma Roche Diagnostics Polska sp. z o.o.

NAGRODY PTG ZA NAJLEPSZE PRACE OPUBLIKOWANE W 2006 ROKU

Towarzystwo przyznało w 2007 roku coroczną nagrodę za najlepszą pracę opublikowaną w 2006 roku:

Z zakresu genetyki człowieka:

Piotrowska E., Jakobkiewicz-Banecka J., Barańska S., Tylki-Szymańska A., Czartoryska B., Węgrzyn A., Węgrzyn G., 2006 – Genistein-mediated inhibition of glycosaminoglycan synthesis as a basis for gene expression-targeted isoflavone therapy for mucopolysaccharidoses. Eur. J. Hum. Genet. Jul, 14(7): 846-52

Z zakresu genetyki zwierząt:

Adamowicz T., Flisikowski K., Starzyński R., Zwierzchowski L., Świtoński M., 2006 – Mutation in the Sp1 motif of the bovine leptin gene affects its expression. Mamm. Genome Jan, 7(1): 77-82

Z zakresu genetyki roślin:

Ziółkowski P.A., Kaczmarek M., Babula D., Sadowski J., 2006 – Genome evolution in Arabidopsis/Brassica: conservation and divergence of ancient rearranged segments and their breakpoints. Plant J. Jul, 47(1): 63-74

Z zakresu genetyki mikroorganizmów:

Rogowska A.T., Puchta O., Czarnecka A.M., Kaniak A., Stępień P.P., Golik P., 2006 – Balance between transcription and RNA degradation is vital for Saccharomyces cerevisiae mitochondria: reduced transcription rescues the phenotype of deficient RNA degradation. Mol. Biol. Cell Mar, 17(3): 1184-93

Sponsorami nagród byli:

Firma Olympus Opitcal Polska Sp. z o.o.
Firma Genzyme sp. z o.o.
Firma Roche Diagnostics Polska sp. z o.o.
Nagrody zostały wręczone podczas II Polskiego Kongresu Genetyki
w dniu 18 września 2007 roku.

NAGRODY PRZYZNANE PODCZAS II POLSKIEGO KONGRESU GENETYKI ZA NAJLEPSZE PREZENTACJE MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI

Komisja konkursowa w składzie:

Profesorowie: Małgorzata Krajewska-Walasek i Jerzy Bal (genetyka człowieka), Krystyna Charon i Ewa Słota (genetyka zwierząt), Małgorzata Gaj i Wacław Orczyk (genetyka roślin), Elżbieta Jagusztyn-Krynicka i Anna Skorupska (genetyka mikroorganizmów)

przyznała:

pierwsze miejsce – cztery równorzędne nagrody:

W zakresie genetyki człowieka – Bartłomiej Kisiel za pracę „Rola receptora estrogenowego beta w patogenezie choroby Graves-Basedowa”

W zakresie genetyki zwierząt – Agata Chmurzyńska za pracę „Wykorzystanie genomiki porównawczej do identyfikacji sekwencji konserwatywnych w regionach QTL dla cech otłuszczenia świń”

W zakresie genetyki roślin – Joanna Dąbrowska za pracę „Analiza funkcjonalna wybranych genów pomidora indukowanych atakiem mątwika ziemniaczanego”

W zakresie genetyki mikroorganizmów – Magdalena Lewandowska za pracę „Charakterystyka strukturalna i funkcjonalna poliwalentnego bakteriofaga gronkowcowego A5W”

osiem równorzędnych wyróżnień:

W zakresie genetyki człowieka:

 • Joanna Pietrzak za pracę „Pierwszy przypadek rodzinnego zespołu Jacobsena z delecją 11q24.3-q25 – analiza kliniczno-molekularna”
 • Marta Schab za pracę „Badanie częstości występowania polimorficznego wariantu genu CYP1B1 (355T/T) w raku prostaty”

W zakresie genetyki zwierząt:

 • Anna Bratuś za pracę „Wykorzystanie sond molekularnych do fizycznego mapowania genu DMRT1 w kariotypie bydła domowego (Bos taurus)”
 • Małgorzata Kus-Liśkiewicz za pracę „Różnice w ekspresji genów stresu termicznego pomiędzy komórkami plemnikotwórczymi i somatycznymi”

W zakresie genetyki roślin:

– Aneta Hromada-Judycka za pracę „Izolacja obszarów genomu związanych z reakcją niedojrzałych zarodków żyta ozimego (Secale cereale L.) w kulturze in vitro”

– Bogna Szarzyńska za pracę „Charakterystyka genów i pierwotnych prekursorów mikroRNA Arabidopsis thaliana”

W zakresie genetyki mikroorganizmów:

– Małgorzata Marczak za pracę „Lokalizacja komórkowa, struktura drugo-rzędowa i funkcja białka PssO Rhizobium leguminosarum bv. trifolii TA1”

– Bożena Nejman za pracę „Regulacja replikacji DNA fagów lambdoidalnych niosących geny stx”

Sponsorami nagród byli:

Carl Zeiss Sp. z o.o.
Wydawnictwo Naukowe PWN

GRANTY PTG DLA STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH

Polskie Towarzystwo Genetyczne dzięki wsparciu finansowemu firm biotechnologicznych rozpoczęło w roku 2006 nowy program finansowania grantów, przeznaczony dla studenckich kół naukowych. W roku bieżącym jest trzecia edycja grantów (2208/2009). Regulamin i formularze wniosku o dofinansowanie projektu badawczego zamieszczone są na stronie internetowej PTG i znajdują się tu.

W drugiej edycji grantów (2007/2008) PTG zakwalifikowano do finansowania

4 granty:

”Analiza genetycznego podłoża zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) na podstawie identyfikacji polimorfizmów w genach CFH i HTRE1 u pacjentów z AMD w polskiej populacji – potencjalne implikacje diagnostyczne i terapeutyczne” pod kierownictwem Pana Radosława Maksyma
– Koło Naukowe Biologii Molekularnej Komórki Uniwersytetu Warszawskiego pod opieką dr Moniki Ołdak
”Identyfikacja nowych elementów maszynerii segregacyjnej u Streptomyces: rola topoizomerazy w organizacji chromosomów podczas procesu segregacji” pod kierownictwem Pani Patrycji Łambuckiej
– Studenckie Koło Naukowe przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN pod opieką dr Dagmary Jakimowicz
”Poszukiwanie polimorfizmu w eksonie trzecim genu miostatyny w wybranych rasach psów zróżnicowanych pod względem umięśnienia” pod kierownictwem Pani Marii Grześ
– Koło Naukowe Zootechników Akademii Rolniczej w Poznaniu pod opieką dr Izabeli Szczerbal
”Lactoccoci mediated RNA interference in mammalian epithelial cells -exploring its potential in therapy and prevention colon cancer” pod kierownictwem Pana Marka Jankowskiego
– Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy pod opieką dr med. Piotra Kopalińskiego

Sponsorzy grantów – firmy:

Sigma-Aldrich Sp. z o.o.
abo Grażyna Boreysza
Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.
Heliconius A&A Biotechnology
Kucharczyk Techniki Elektroforetyczne
Bio-Rad Polska Sp. z o.o.
Merck Sp. z o.o.
NAGRODY 2005

Wyniki konkursu Polskiego Towarzystwa Genetycznego na najlepsze prace naukowe z zakresu genetyki, wykonane w polskich placówkach badawczych i opublikowane w 2005 roku.
1. Nagrody zostały ufundowane przez firmy Genzyme sp. z o.o., Sigma-Aldrich sp. z o.o., Roche Diagnostics Polska sp. z o.o. i Olympus Polska sp z o.o.

2. Wnioski o nagrody były oceniane przez Komisję Nagród PTG, wyłonioną podczas XV Zjazdu PTG w Gdańsku (2004 r.), a której Przewodniczącą jest pani prof.dr hab. Krystyna Jagusztyn-Krynicka..

3.Do konkursu zgłoszono ogółem 14 prac.

4. Ocena zgłoszonych prac opierała się na kryterium wartości merytorycznej publikacji oraz jej powiązania z obszarem badań genetycznych. Wartość „impact factor” stanowiła istotne, aczkolwiek nie jedyne kryterium oceny wartości merytorycznej.

5. Komisja Konkursowa przyznała trzy nagrody.

6. Ceremonia wręczenia nagród PTG za najlepsze publikacje z roku 2005 odbędzie się dnia 27.10.2006 o godzinie 11.50 w budynku IBB PAN w Warszawie (ul. A. Pawińskiego 5a) w sali im. prof. Gajewskiego.

Pierwsza Nagroda

Śliwa P, Korona R. (2005)
Loss of dispensable genes is not adaptive in yeast. Proc Natl Acad Sci U S A. 102, 17670-4

Druga Nagroda

Starzyński RR, Lipiński P, Drapier JC, Diet A, Smuda E, Bartłomiejczyk T, Gralak MA, Kruszewski M. (2005)

Down-regulation of iron regulatory protein 1 activities and expression in superoxide dismutase 1 knock-out mice is not associated with alterations in iron metabolism. J Biol Chem. 280, 4207-12.

Trzecia Nagroda

Kamińska J, Wysocka-Kapcińska M, Smaczyńska-de Rooij I, Rytka J, Żołądek T. (2005)

Pan1p, an actin cytoskeleton-associated protein, is required for growth of yeast on oleate medium. Exp Cell Res. 310, 482-92.