Konkurs za 3-letnie osiągnięcie naukowe 2013-2015

Ogłoszenie kolejnej edycji konkursu nagród Polskiego Towarzystwa Genetycznego za 3-letnie osiągnięcie naukowe z zakresu genetyki w latach 2013-2015

Termin nadsyłania zgłoszeń – 15 lipca 2016

Wymagania ogólne:
1) wniosek o nagrodę zgłasza członek PTG (proszę podać nazwę Oddziału)
2) monotematyczne i zwięźle zatytułowane osiągnięcie naukowe o wiodącej problematyce genetycznej
3) artykuły opublikowane w wiodących czasopismach dla danej dyscypliny (lub multidyscyplinarne)
4) podstawowymi kryteriami oceny są:
– wartość naukowa osiągnięcia z punktu widzenia rozwoju genetyki i genomiki
– istotny wkład polskich autorów w powstanie osiągnięcia

Zgłoszenie do nagrody – wymagania szczegółowe:

1. zwięzła charakterystyka zgłaszanego osiągnięcia naukowego (maksimum 1000 znaków ze spacjami)

2. oświadczenie lidera zespołu (autor pierwszy lub korespondencyjny), że wyniki prezentowane w cyklu publikacji powstały w polskich laboratoriach, a w szczególności (dotyczy wszystkich artykułów w osiągnięciu):
– pierwszy lub korespondencyjny autor pracuje w polskim laboratorium
– udział polskich autorów – wkład w osiągnięcie wynosi co najmniej 50%

3. w przypadku udziału autorów zagranicznych, krótka charakterystyka wiodącego wkładu polskiego zespołu
Kompletne zgłoszenia proszę przesyłać w wersji elektronicznej na adres lechniak@up.poznan.pl
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Polskiego Kongresu Genetyki (19-22.09.2016, Łódź) oraz na stronie www PTG

W imieniu Komisji Nagród PTG

Prof. dr hab. Dorota Cieślak (przewodnicząca)
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt
Ul. Wołyńska 33
60-637 Poznań
Tel 61 846 6117
e-mail: lechniak@up.poznan.pl
Poznań, 6.06.2016