Konkurs 2013

Nagrody PTG za prace opublikowane w roku 2013

– z dziedziny genetyki człowieka

Kusz-Zamelczyk K., Sajek M., Spik A., Glazar R., Jędrzejczak P., Latos-Bieleńska A., Kotecki M., Pawelczyk L., Jaruzelska J. (2013) Mutations of NANOS1, a human homologue of the Drosophila morphogen, are associated with a lack of germ cells in testes or severe oligo-astheno-teratozoospermia. Journal of Medical Genetics 50:187-93.

– z dziedziny genetyki zwierząt

Madeja Z.E., Sosnowski J., Hryniewicz K., Warzych E., Pawlak P., Rozwadowska N., Plusa B., Lechniak D. (2013) Changes in sub-cellular localisation of trophoblast and inner cell mass specific transcription factors during bovine preimplantation development. BMC Developmental Biology 13:32.

– z dziedziny genetyki roślin

Kwaśniak M., Majewski P., Skibior R., Adamowicz A., Czarna M., Śliwińska E., Jańska H. (2013) Silencing of nuclear RPS10 gene encoding mitochondrial ribosomal protein alters translation in Arabidopsis mitochondria. The Plant Cell 25: 1855-1867. doi:10.1105/tpc.113.111294

– z dziedziny genetyki mikroorganizmów

Marczak M., Dźwierzyńska M., Skorupska A. Homo- and heterotypic interactions between Pss proteins involved in the exopolysaccharide transport system in Rhizobium leguminosarum bv. trifolii. Biological Chemistry 394(4): 541-559.