Konkurs 2014

Nagrody PTG za prace opublikowane w roku 2014

– z dziedziny genetyki człowieka

Wertheim-Tysarowska K., Sota J., Kutkowska-Kaźmierczak A., Woźniak K., Bal J., Kowalewski C. (2014) Coexistence of KRT14 and KRT5 mutations in a Polish patient with epidermolysis bullosa simplex. Br. J. Dermatol. 170(2): 468-469.

– z dziedziny genetyki zwierząt

Stachowiak M., Szydłowski M., Flisikowski K, Flisikowska T, Bartz M, Schnieke A, Świtonski M. (2014) Polymorphism in 3′ untranslated region of the pig PPARA gene influences its transcript level and is associated with adipose tissue accumulation. Journal of Animal Science 92: 2363-2371.

– z dziedziny genetyki roślin

Golczyk H., Massouh A., Greiner S. (2014) Translocations of chromosome end-segments and facultative heterochromatin promote meiotic ring formation in evening primroses. Plant Cell 26: 1280-1293.

– z dziedziny genetyki mikroorganizmów

Kwiatek A., Bacal P., Wasiluk A., Trybunko A., Adamczyk-Poplawska M. (2014) The dam replacing gene product enhances Neisseria gonorrhoeae FA1090 viability and biofilm formation. Front Microbiol. 5: 712. doi: 10.3389/fmicb.2014.00712.