Konkurs 2016

Ogłoszenie kolejnej edycji konkursu nagród Polskiego Towarzystwa Genetycznego za najlepsze oryginalne prace z zakresu genetyki wykonane w laboratoriach polskich i opublikowane w roku 2015 z wszystkich dziedzin genetyki (człowieka, zwierząt, roślin i mikroorganizmów).

Termin nadsyłania zgłoszeń do 15 lipca 2016.

Regulamin zgłoszeń
1. Konkurs dotyczy prac prezentujących wyniki doświadczeń wykonanych w polskich laboratoriach (wiodący wkład polskiego ośrodka)
2. Praca może być zgłoszona przez każdego Członka PTG
3. Zgłoszenie powinno zawierać:
a) wypełniony formularz zgłoszeniowy (zał. 1)
b) artykuł w formie pdf
c) skan podpisanego oświadczenia autora korespondencyjnego o wykonaniu zasadniczej części pracy w polskiej placówce naukowej
4. Zgłoszenie należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: lechniak@up.poznan.pl

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas V Polskiego Kongresu Genetyki (19-22.09.2016, Łódź) oraz na stronie internetowej PTG.

Przewodnicząca Komisji Nagród PTG

Prof. dr hab. Dorota Cieślak
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt
Ul. Wołyńska 33
60-637 Poznań
Tel 61 846 6117
e-mail: lechniak@up.poznan.pl