O Towarzystwie

Celem Polskiego Towarzystwa Genetycznego jest:

  1. popieranie rozwoju genetyki,
  2. stałe podnoszenie poziomu naukowego członków Towarzystwa,
  3. krzewienie współczesnej wiedzy genetycznej.

Przejdź do podstron: