Patronat Honorowy nad IV Ogólnopolską Konferencją Genetyka i Genomika

Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu organizuje:

IV Ogólnopolską Konferencję GENETYKA I GENOMIKA W DOSKONALENIU ROŚLIN UPRAWNYCH
Od rośliny modelowej do nowej odmiany

Termin: 5-7 listopada 2019
Miejsce Konferencji: Poznań

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji „Genetyka i genomika w doskonaleniu roślin uprawnych – od rośliny modelowej do nowej odmiany”. Konferencja organizowana przez Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu w dniach 5-7 listopada 2019 roku będzie kontynuacją trzech poprzednich ogólnopolskich konferencji związanych z ta tematyką. Chcielibyśmy zaprosić uczestników konferencji do dyskusji na temat osiągnięć badań podstawowych i wyzwań napotykanych w działalności aplikacyjnej oraz wspólnie zastanowić się nad sposobami wprowadzania innowacyjnych rozwiązań naukowych i technicznych do praktyki hodowlanej.

Zachęcamy Państwa także do odwiedzenia strony internetowej konferencji, która zostanie wkrótce uruchomiona: https://konferencja.gg.igr.poznan.pl/, gdzie na bieżąco będziemy aktualizować informacje.

Koszty opłaty konferencyjnej wynoszą (opłaty brutto, zawierające VAT):

pracownicy       doktoranci/studenci

późna                     950 zł                  600 zł                        termin: do 15 września 2019

bardzo późna      1200 zł                700 zł                termin: do 31 października 2019

Opłatę za uczestnictwo w Konferencji prosimy przekazać na konto Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu: 79 1130 1088 0001 3144 6920 0026     tytułem: „Konferencja – Genetyka i Genomika”

Koszty opłaty konferencyjnej uzależnione są od terminu wpłaty a nie terminu rejestracji abstraktu.

Kontakt do Komitetu Organizacyjnego:
mgr Joanna Szypulska
Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk
ul. Strzeszyńska 34
60-479 Poznań
tel. 0048 517 793 616

Prosimy o nadsyłanie streszczeń prezentacji zgłoszonych w formularzu rejestracyjnym wg poniższego wzoru na adres: konferencja.gg@igr.poznan.pl
Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do odrzucenia lub korekty abstraktu (po porozumieniu z autorem korespondencyjnym). Prosimy o zaznaczenie preferowanej sesji oraz formy prezentacji.

Tytuł (Times New Roman, czcionka 14, pogrubienie)

Odstęp 1 linijka 11 pt

Imiona i nazwiska autorów, miejsce pracy – katedra/instytut, uczelnia, adres e-mail autora korespondencyjnego (Times New Roman czcionka 11, kursywa, adjustacja do lewego marginesu)

Odstęp 1 linijka 11 pt

Tekst streszczenia (Times New Roman czcionka 11, odstęp 1,15 wiersza, pierwszy akapit bez wcięcia)

350 wyrazów

TEMATYKA KONFERENCJI

Sesja 1: Genomika roślin

Referat wiodący wygłosi Prof. UAM dr hab. Piotr Ziółkowski, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Sesja 2: Reakcja roślin i mikroorganizmów na stresy środowiskowe

Referat wiodący wygłosi Prof. dr hab. Marcin Rapacz, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Sesja 3: Bioróżnorodność roślin i ich patogenów

Referat wiodący wygłosi: Dr hab. Magdalena Frąc, prof. nadzw., Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie,

Sesja 4: Genetyka cech ilościowych, biometria i bioinformatyka w badaniach roślin

Referat wiodący wygłosi: Dr hab. Grzegorz Koczyk, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu

Sesja 5: Hodowla roślin uprawnych

Referat wiodący wygłosi Prof. dr hab. Wojciech K. Święcicki, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu


Postęp biologiczny i aktualne metody wdrożone do polskiej i światowej hodowli roślin

Referat wiodący wygłosi Dr Małgorzata Niewińska: DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni