Składki

Zgodnie z uchwałą z dnia 6 listopada 2019 podjętą na Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Członków PTG w Poznaniu składka członkowska uległa podwyższeniu od 01.01.2020; dla Członków zwyczajnych PTG wynosi 60 zł, a dla doktorantów i studentów 30 zł.

Składkę należy wpłacać skarbnikowi oddziału. W razie problemów z dotarciem do skarbnika składkę można wpłacać na konto

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Genetycznego
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5a
mBank
07 1140 2004 0000 3502 8148 5747

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać:

1. Imię i nazwisko wpłacającego,
2. Przynależność do Oddziału PTG
3. Za który rok uiszczana jest składka

Połowa tak przekazanej składki zostanie przekazana do dyspozycji skarbnika odpowiedniego oddziału.