V Polski Kongres Genetyki

genetyka-konferencja-poznanPolskie Towarzystwo Genetyczne (PTG) wraz z Polskim Towarzystwem Genetyki Człowieka (PTGC) organizuje:

V Polski Kongres Genetyki

Termin: 19-22 września 2016
(oficjalne otwarcie Kongresu 19 września o godz. 15.00, oficjalne zamknięcie Kongresu 22 września o godz. 15.00)
Miejsce Kongresu: Łódź – Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251, 90-001 Łódź
Przewidywana liczba uczestników: 800 – 1000 osób

Każdy z Polskich Kongresów Genetyki zwyczajowo odpowiada kolejnemu Zjazdowi PTGC. Kongres w Łodzi będzie zatem jednocześnie VIII Zjazdem PTGC. W czasie Kongresu zorganizowane będzie Walne Zebranie Członków PTGC (konieczność przyjęcia zmian w Statucie PTGC) oraz Walne Zebranie Członków PTG połączone z zebraniem sprawozdawczo-wyborczym. Program Kongresu może obejmować, przed jego oficjalnym otwarciem, posiedzenia Sekcji oraz Zarządów obu Towarzystw.

Więcej na stronie: http://kongresgenetyki2016.pl/