VI Polski Kongres Genetyki

Szanowni Państwo!

Polskie Towarzystwo Genetyczne (PTG) wraz z Polskim Towarzystwem Genetyki Człowieka (PTGC) zaprasza Państwa serdecznie do wzięcia udziału w:

VI POLSKIM KONGRESIE GENETYKI, który odbędzie się w Krakowie w dniach 27-30.06.2022 r.

Dynamiczny rozwój naszej dziedziny nauki otwiera nowe perspektywy, ale również stawia przed nami nowe, liczne wyzwania. POLSKI KONGRES GENETYKI jest wydarzeniem cyklicznym stanowiącym platformę wymiany informacji o najnowszych osiągnięciach i rozwiązaniach problemowych z zakresu genetyki człowieka, zwierząt, roślin oraz mikroorganizmów, ale jest również znakomitą okazją do dyskusji, wymiany opinii oraz nawiązywania współpracy.

Miejscem naszego spotkania będzie Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Krupnicza 33 w Krakowie. Mamy nadzieję, że miejsce to będzie sprzyjać kreatywnej wymianie myśli i doświadczeń naukowych.

Do zobaczenia na VI POLSKIM KONGRESIE GENETYKI!

Serdecznie zapraszamy do śledzenia strony internetowej Kongresu:

https://kongresgenetyki2022.jordan.pl/

Prof. dr hab. Monika Bugno Poniewierska

Dr hab. n. med. Paweł Wołkow