Zarząd Główny

Dane kontaktowe Zarządu Głównego Towarzystwa

Prezes:

prof. dr hab. Andrzej Kononowicz (Oddział Łódzki)   andrzej.kononowicz@biol.uni.lodz.pl

Wiceprezesi:

prof. dr hab. Barbara Naganowska (Oddział Poznański)

prof. dr hab. Maria Sąsiadek (Oddział Wrocławski)

 

Sekretarz:

dr Violetta Macioszek (Oddział Łódzki)
v.macioszek@uwb.edu.pl

Skarbnik:

dr Marta Pacholczyk (Oddział Łódzki)
marta.pacholczyk@umed.lodz.pl

Członkowie:

prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka (Oddział Poznański)

prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska (Oddział Krakowski)

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk (Oddział Lubelski)

Członkowie:

prof. dr hab. Ewa Grzybowska (Oddział Śląski)
dr inż. Zofia Madeja (Oddział Poznański)

Komisja ds. Nagród:

prof. dr hab. Ewa Zimnoch-Guzowska (Oddział Warszawski)
prof. dr hab. Bogdan Wolko (Oddział Poznański)
dr hab. Izabela Szczerbal (Oddział Poznański)
prof. dr hab. Stanisław Kamiński (Oddział Olsztyński)
prof. dr hab. Anna Skorupska (Oddział Lubelski)
dr Paweł Wołkow (Oddział Krakowski)

Sąd Koleżeński:

prof. dr hab. Anna Nadolska-Orczyk (Oddział Warszawski)
prof. dr hab. Piotr Masojć (Oddział Szczeciński)
prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda (Oddział Poznański)
dr Ewelina Warzych-Plejer (Oddział Poznański)