Aktualności

Konferencje

Nagrody i konkursy

Informacje z oddziałów

DLA CZŁONKÓW:

Nadzwyczajny Walny Zjazd Członków PTG – 6.11.2019 o godz. 16.00
Centrum Kongresowe Instytutu Ochrony Roślin – PB (Węgorka 20, 60-318 Poznań)