Historia

HISTORIA ZAŁOŻENIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA GENETYCZNEGO

W 1963 roku w Poznaniu (19-21 listopada) na II Ogólnopolskim Sympozjum na temat genetyki człowieka, zwierząt, roślin i mikroorganizmów z inicjatywy prof. dr hab. Stefana Barbackiego powołano KOMITET ORGANIZACYJNY POLSKIEGO TOWARZYSTWA GENETYCZNEGO.

24 października 1966 roku w Warszawie stowarzyszenie pod nazwą: POLSKIE TOWARZYSTWO GENETYCZNE zostaje wpisane do rejestru Warszawskiego Urzędu Spraw Wewnętrznych pod numerem – 876.

Oryginalna lista członków założycieli PTG z 1966 roku:

Prof. dr Stefan Barbacki Zakład Genetyki Roślin PAN Poznań
Prof. dr Stefan Białobok Zakład Dendrologii PAN Kórnik
Prof. dr Helena Bączkowska Katedra Szczeg. Hodowli Zwierząt WSR Kraków
Prof. dr Szymon Brej Katedra hodowli Roślin i Nasien. WSR Kraków
Prof. dr Antoni Filutowicz Zakład Buraka IHAR Bydgoszcz
Prof. dr Wacław Gajewski Zakład Genetyki Ogólnej PAN Warszawa
Prof. dr Teresa Hulewiczowa Katedra Ogrodnictwa WSR Lublin
Prof. dr Władysław Kunicki-Goldfinger Katedra Mikrobiologii Ogólnej UW Warszawa
Prof. dr Zbigniew Lorkiewicz Zakład Mikrobiologii Ogólnej UMCS Lublin
Doc. dr Julian Jaranowski Katedra Genetyki i Hodowli Roślin WSR Poznań
Doc. dr Aleksandra Knothe Katedra Og. Hodowli Zwierząt WSR Kraków
Doc. dr Tadeusz Lachowicz Instytut Immunologii i Terapii Dośw. PAN Wrocław
Doc. dr Maria Radomska Katedra Og. Hodowli Zwierząt SGGW Warszawa
Doc. dr Bohdan Rodkiewicz Zakład Anatomii i Cytologii UŁ Łódź
Doc. dr Kazimierz Świerzyński Zakład Genetyki Roślin PAN Skierniewice
Doc. dr Zbigniew Staliński Katedra Og. Hodowli Zwierząt WSR Kraków
Doc. dr Ignacy Wald Instytut Psychoneurologiczny Pruszków
Doc. dr Napoleon Wolański Instytut Matki i Dziecka Warszawa
Doc. dr Mirosław Kownacki Zakład Hodowli Dośw. Zwierząt PAN Warszawa
Doc. dr Wanda Karolini Zakład hodowli Roślin i Nasien. WSR Wrocław
Doc. dr Alfons Kużdowicz Zakład Buraka IHAR Bydgoszcz
Doc. dr Piotr Masłowski Katedra Biochemii WSR Olsztyn
Doc. dr Danuta Młodzianowska Katedra Hodowli Roślin i Nasien. WSR Kraków
Doc. dr Halina Krzanowska Katedra Ewolucjonizmu i Genetyki UJ Kraków
Dr Jan Bojanowski Katedra Genetyki SGGW Warszawa
Dr Maria Bentyn Katedra Og. Hodowli Zwierząt SGGW Warszawa
Dr Antoni Biskupski Katedra Hodowli Roślin i Nasien. WSR Wrocław
Dr Katarzyna Czerwińska Katedra Mikrobiologii UW Wrocław
Dr Władysław Flak Katedra Hodowli Og. Zwierząt WSR Olsztyn
Dr Jolanta Gasparska Zakład Hodowli Dośw. Zwierząt PAN Warszawa
Dr Janusz Gasparski Zakład Hodowli Dośw. Zwierząt PAN Warszawa
Dr Maciej Giertych Zakład Dendrologii PAN Kórnik
Dr Czesława Gibesowa Katedra Og. Hodowli Zwierząt SGGW Warszawa
Dr Irena Głogowska Instytut Psychoneurologiczny Pruszków
Dr Edward Kapsa Koszalińska Hodowla Roślin Koszalin
Dr Jan Kossakowski Zakład Hodowli Dośw. Zwierząt PAN Warszawa
Dr Wieńczysława Kozera Katedra Hodowli Roślin i Nasien. WSR Kraków
Dr Zygmunt Królikowski Stacja Hodowlano-Badawcza IHAR Smolice
Dr Jan Kostecki Nadwiślańska Hodowla Roślin Brwinów
Dr Kazimierz Leziak Instytut Weterynarii Puławy
Dr Władysław Lonc Katedra Hodowli Roślin i Nasien. WSR Wrocław
Dr Marian Mulczyk Instytut Immunologii i Terapii Dośw. PAN Wrocław
Dr Wiesława Miszke Katedra Hodowli Roślin i Nasien. WSR Kraków
Dr Benedykt Mazur Zakład Mikrobiologii Lekarskiej AM Poznań
Dr Waleria Młyniec Zakład Genetyki Roślin PAN Poznań
Dr Teresa Mackiewicz Katedra Genetyki i Hodowli Roślin WSR Poznań
Dr Henryk Mackiewicz Zakład Genetyki Roślin PAN Poznań
Dr Edmund Nowacki Zakład Genetyki Roślin PAN Poznań
Dr Andrzej Paszewski Zakład Genetyki Ogólnej PAN Warszawa
Dr Jerzy Rychlewski Katedra anatomii i Cytologii UJ Kraków
Dr Jadwiga Stuczyńska Instytut Uprawy i Nawożenia i Glebozn. Gorzów Wlkp.
Dr Edmund Stuczyński Instytut Uprawy i Nawożenia i Glebozn. Gorzów Wlkp.
Dr Zofia Tomaszewska Katedra Hodowli Roślin i Nasien. WSR Olsztyn
Dr Stanisław Wężyk Katedra Og. Hodowli Zwierząt WSR Kraków
Dr Jacek Zaremba Instytut Psychoneurologiczny Pruszków
Dr Adam Mazanowski Zakład Hodowli Drobiu WSR Wrocław
Dr Zbigniew Stecki Zakład Dendrologii PAN Kórnik
Dr Ignacy Wiatroszak Katedra Hodowli Zwierząt WSR Poznań
Dr Mirosław Łapiński Katedra Hodowli Roślin i Nasien. WSR Szczecin
Mgr Teresa Abramowicz Instytut Psychoneurologiczny Pruszków
Mgr Eugeniusz Bielecki Stacja Hodowli Roślin Górka Nar.
Mgr Żelisław Belina Stacja Hodowlano-Badawcza IHAR St. Oleśno
Mgr Maria Banaszkiewicz Katedra Hodowli Roślin i Nasien. WSR Wrocław
Mgr Anna Biderman Stacja Hodowli Roślin Ogrodowych Pawłowice
Mgr Aleksandra Brodowska Stacja Hodowlano-Badawcza IHAR Smolice
Mgr Zbigniew Czyżewicz Stacja Hodowlano-Badawcza IHAR Młochów
Mgr Maria Dziewońska Stacja Hodowlano-Badawcza IHAR St. Oleśno
Mgr Włodzimierz Doruchowski Instytut Warzywnictwa Skierniewice
Mgr Zofia Gąsiorowska Warszawa
Mgr Stanisław Góral Katedra Genetyki WSR Olsztyn
Mgr Maria Góral Katedra Hodowli Roślin i Nasien. WSR Olsztyn
Mgr Lechosław Grochowski Stacja Hodowlano-Badawcza IHAR Młochów
Mgr Krystyna Hroboni Stacja Hodowli Roślin Ogrodowych Szymanów
Mgr Tadeusz Jakuszewski Zakład Dendrologii PAN Kórnik
Mgr Tadeusz Jaworowski Hodowla Buraka Cukrowego Wrocław
Mgr Alfreda Jackiewicz Instytut Sadownictwa Skierniewice
Mgr Anna Kozaryn-Okulicz Zakład Genetyki Roślin PAN Poznań
Mgr Anna Kamińska Katedra Hodowli Roślin i Nasien. WSR Wrocław
Mgr Danuta Kolk Katedra Hodowli Roślin i Nasien. WSR Wrocław
Mgr Anna Krępeć Stacja Hodowli Roślin Ogrodowych Kraków
Mgr Ewelina Kłossowska Instytut Warzywnictwa Skierniewice
Mgr Ludwik Kaczkowski Stacja Hodowlano-Badawcza IHAR Strzelce
Mgr Władysława Klimkiewicz Stacja Hodowlano-Badawcza IHAR Strzelce
Mgr Irena Koczowska Katedra Hodowli Roślin i Nasien. WSR Olsztyn
Mgr Jadwiga Lipińska Stacja Hodowli Roślin Krokowa
Mgr Kazimierz Madajewski Stacja Hodowli Roślin Łagiewniki
Mgr Roman Madajewski Stacja Hodowli Roślin Łagiewniki
Mgr Danuta Makowska Stacja Hodowli Roślin Polanowice
Mgr Zofia Murowska Katedra Hodowli Roślin i Nasien. WSR Wrocław
Mgr Maria Machaj Stacja Hodowli Roślin Marchwacz
Mgr Marta Makuch Stacja Hodowlano-Badawcza IHAR Bonin
Mgr Antoni Majewski Stacja Hodowlano-Badawcza IHAR Młochów
Mgr Marian Malcherek Katedra Hodowli Roślin i Nasien. WSR Szczecin
Mgr Marian Mosiek Stacja Hodowlano-Badawcza IHAR Zamarte
Mgr Włodzimierz Nowicki Zakład Genetyki Roślin PAN Poznań
Mgr Weronika Olbrycht Katedra Hodowli Roślin i Nasien. WSR Wrocław
Mgr Krystyna Panek Katedra Hodowli Roślin i Nasien. WSR Wrocław
Mgr Józef Pioruński Stacja Hodowlano-Badawcza IHAR Zamarte
Mgr Henryk Patyna Stacja Hodowlano-Badawcza IHAR Smolice
Mgr Tadeusz Piestrak Zakład Hodowli Zwierząt WSR Kraków
Mgr Jerzy Radwański Stacja Hodowli Roślin Nierznanice
Mgr Andrzej Świerczewski Stacja Hodowli Roślin Aleksandrówka
Mgr Jadwiga Starzyńska II Klinika Położ. i Chorób Kob. AMW Warszawa
Mgr Franciszek Waśko Stacja Hodowli Roślin Polanowice
Mgr Lech Wąs Stacja Hodowlano-Badawcza IHAR Grodkowice
Mgr Amelia Włodarczyk Zakład Hodowli Zwierząt WSR Kraków
Mgr Zygmunt Niegolewski Stacja Hodowlano-Badawcza IHAR Zamarte
Mgr Barbara Wojciechowska Zakład Genetyki Roślin PAN Poznań
Mgr Wanda Wojciechowska Zakład Genetyki Roślin PAN Poznań
Lek. med. Zofia Kietlińska-Kmiołek Instytut Immunologii i Terapii Dośw. PAN Wrocław
Lek. med. Stanisław Szymaniec Instytut immunologii i Terapii Dośw. PAN Wrocław
Barbara Mazurkiewicz Stacja Hodowli Roślin Polanowice
Jolanta Zielonka Stacja Hodowli Roślin Dębina