Oddział Gdański

Zarząd:

Przewodniczący:
Przewodnicząca: dr hab. Alicja Węgrzyn, prof. IBB PAN
Pracownia Terapii Fagowej, Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN
alicja.wegrzyn@ug.edu.pl

Sekretarz:
dr Ewa Piotrowska
Katedra Biologii Molekularnej, UG
ewa.piotrowska@ug.edu.pl

Skarbnik:
p.o. Skarbnika
dr Anna Kloska
Katedra Biologii i Genetyki Medycznej, UG
anna.kloska@ug.edu.pl