Konkurs Oddziału Krakowskiego PTGEN na najlepszą pracę dyplomową z dziedziny genetyki w roku akademickim 2023/2024

Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Genetycznego ogłasza II konkurs na najlepszą pracę dyplomową z dziedziny genetyki w roku akademickim 2023/2024. Szczegółowe warunki uczestnictwa w konkursie zmieszczone są w Regulaminie (załącznik). Zgłoszenie do konkursu należy przesłać do 15 października 2024 roku na adres email: anna.grzesiakowska@urk.edu.pl. W tytule zgłoszenia należy zaznaczyć „Konkurs Prac Dyplomowych PTG Kraków_2023-2024”.  

Zaproszenie na wręczanie nagród – PTG Oddział Krakowski

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Genetycznegowraz z Zarządem Głównymzapraszana na UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRÓD przyznanychw ramach I Konkursu Oddziału Krakowskiego PTG za najlepszą pracę dyplomową z dziedziny genetyki w roku akademickim 2022/23 Środa 13 marca 2024r., godz. 13:15Sala 125Budynek Jubileuszowy URKAleja Mickiewicza 24/28. Sekretarz OddziałuDr inż. Anna Grzesiakowska Z-ca Przewodniczącego OddziałuProf. dr hab. Wojciech Branicki Przewodnicząca OddziałuDr […]

Wyniki konkursu PTG Oddział Krakowski na najlepszą pracę dyplomową z dziedziny genetyki

Ogłoszenie wyników I Konkursu Oddziału Krakowskiego PTG na najlepszą pracę dyplomową z dziedziny genetyki  w roku akademickim 2022/23 NAGRODA GŁÓWNA Autor: Angelika PilarczykTytuł pracy: Analiza wpływu stresu abiotycznego na różnicową ekspresję genów u marchwi metodą RT-qPCRPromotor: dr inż. Alicja Maćko-Podgórni, prof. URK WYRÓŻNIENIE Autor: Magdalena DzióbekTytuł pracy: Wykorzystanie testu mikrojądrowego w ocenie toksyczności nanokompozytu polisacharydowego […]

Konkurs Oddziału Krakowskiego PTGEN na najlepszą pracę dyplomową z dziedziny genetyki w roku akademickim 2022/2023

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Genetycznego ogłasza  Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z dziedziny genetyki w roku akademickim 2022/2023. Szczegółowe warunki uczestnictwa w konkursie zmieszczone są w Regulaminie. Zgłoszenie do konkursu należy przesłać do 31 października 2023 roku. W tytule zgłoszenia należy zaznaczyć „Konkurs Prac Dyplomowych PTG Kraków_2022-2023”.     Wersje edytowalne: 

Seminarium Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Genetycznego

Seminarium Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Genetycznego. 15 czerwca 2023 roku o godzinie 15:00 odbyła się stacjonarna sesja wykładowa Młodych Naukowców z Oddziału Krakowskiego. Swoje referaty wygłosili: dr inż. Tomasz Oleszkiewicz z Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa UR w Krakowie, „Zastosowanie białek fluorescencyjnych do oceny efektywności nowych technik edycji genomów roślinnych. Realizacja stażu naukowego na Uniwersytecie Ryukoku […]

Przewiń na górę
Skip to content