Oddział Krakowski

Zarząd:

Przewodniczący:

dr n. med. Paweł Wołkow (UJ)
Pawel.Wolkow@uj.edu.pl

Sekretarz:
prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska (UR)
monika.bugno-poniewierska@urk.edu.pl

Skarbnik:
dr hab. Urszula Kaczor (UR)
rzkaczor@cyf-kr.edu.pl

Członkowie:
prof. dr hab. Adela Adamus (UR)
a.adamus@ogr.ur.krakow.pl

prof. dr hab. Andrzej Joachimiak (UJ)

Komisja Rewizyjna

dr hab. Ewa Grzebelus (UR)

dr hab. Tomasz Ząbek, prof. IZ PIB

dr inż. Łukasz Migdał (UR)