Oddział Łódzki

Przewodniczący:

prof. dr hab. n. med. Ewa Brzeziańska-Lasota (UM)
ewa.brzezianska@umed.lodz.pl

Sekretarz:

dr hab. Renata Kontek (UŁ)
renata.kontek@biol.uni.lodz.pl

Skarbnik:

dr Tomasz Kowalczyk

Członkowie Zarządu:

dr hab. Alina Błaszczyk, prof. nadzw. UŁ
dr Katarzyna Hnatuszko-Konka
dr Beata Marciniak

Komisja Rewizyjna:

dr Bogdan Kontek
dr n. med. Monika Witczak
mgr Gabriela Gajek

Strona internetowa Oddziału Łódzkiego:
http://lpt.cba.pl/