Oddział Łódzki

Zarząd

Przewodniczący:

prof. dr hab. n. med. Ewa Brzeziańska-Lasota (UM)
ewa.brzezianska@umed.lodz.pl

Sekretarz: dr hab. Renata Kontek (UŁ)
renata.kontek@biol.uni.lodz.pl

Skarbnik:

Członkowie Zarządu:

prof. dr hab. n. med. Ewa Brzeziańska (UM)

dr hab. Alina Błaszczyk, prof. nadzw. UŁ (UŁ)

dr n. med. Marta Pacholczyk (UM)

Komisja Rewizyjna:

prof. dr hab. Regina Osiecka (UŁ) – Przewodnicząca

prof. dr hab. n. med. Tomasz Ferenc (UM)

dr Liliana Kowalczyńska (UM)