Oddział Lubelski

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Wanda Małek (UMCS)
wanda@biotop.umcs.lublin.pl

Wiceprzewodniczący:

dr hab. Andrzej Mazur prof. nadzw. (UMCS)
andrzej.mazur@poczta.umcs.lublin.pl

Prof. dr hab. Wanda Małek (UMCS)
wanda@biotop.umcs.lublin.pl

Sekretarz
dr hab. Sylwia Wdowiak-Wróbel (UMCS)
s.wdowiak@poczta.umcs.lublin.pl

Skarbnik
dr hab. n. med. Agata Filip (UMCS)
agata.filip@umlub.pl

Członkowie Zarządu:

Prof. dr hab. Grażyna Jeżewska-Witkowska (UP)
grazyna.jezewska@up.lublin.pl

Komisja Rewizyjna:

Prof. dr hab. Janusz Kocki (UM)

dr Michał Kalita (UMCS)

dr Monika Marek-Kozaczuk (UMCS)