Oddział Lubelski

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Wanda Małek (UMCS)
wanda.malek@poczta.umcs.lublin.pl

Wiceprzewodniczący:

dr hab. Andrzej Mazur prof. UMCS (UMCS)
andrzej.mazur@mail.umcs.pl

Sekretarz

dr hab. Sylwia Wdowiak-Wróbel, prof. UMCS (UMCS)
sylwia.wdowiak-wrobel@mail.umcs.pl

Skarbnik

Prof. dr hab. n. med. Agata Filip (UM w Lublinie)
agata.filip@umlub.pl

Członkowie Zarządu:

Prof. dr hab. Grażyna Jeżewska-Witkowska (UP w Lublinie)
grazyna.jezewska@up.lublin.pl

Komisja Rewizyjna:

Prof. dr hab. Janusz Kocki (UM w Lublinie)
janusz.kocki@umlub.pl

Dr hab. Michał Kalita (UMCS)
michal.kalita@mail.umcs.pl

Dr Monika Marek-Kozaczuk (UMCS)
monika.marek-kozaczuk@mail.umcs.pl