Oddział Poznański

Przewodnicząca:

dr hab. Izabela Szczerbal  (UP, Poznań)
izabela.szczerbal@up.poznan.pl

Sekretarz:
dr hab. Lidia Błaszczyk (IGR PAN, Poznań)
lgol@igr.poznan.pl

Skarbnik:
dr Izabela Pawłowicz (IGR PAN, Poznań)
ipaw@igr.poznan.pl

Członkowie Zarządu:

prof. dr hab. Jadwiga Jaruzelska (IGCz, Poznań)
jadwiga.jaruzelska@igcz.poznan.pl

dr Janetta Niemann (UP, Poznań)
niemann@up.poznan.pl

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący:
prof. dr hab. Łukasz Stępień (IGR PAN, Poznań)
lste@igr.poznan.pl

dr Katarzyna Gacek (IHAR-PIB, Poznań)
kgacek@nico.ihar.poznan.pl

dr hab. Arkadiusz Kosmala (IGR PAN, Poznań)
akos@igr.poznan.pl