Oddział Poznański

Zarząd

Przewodniczący:

dr hab. Izabela Szczerbal (UP)
izabel@up.poznan.pl

Sekretarz
dr Lidia Błaszczyk (IGR PAN)
lgol@igr.poznan.pl

Skarbnik
dr Izabela Pawłowicz (IGR PAN)

Członkowie Zarządu:

prof. dr hab. Jadwiga Jaruzelska (IGC PAN, Poznań)

dr Janetta Niemann (UP, Poznań)

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – dr hab. Łukasz Stępień (IGR PAN, Poznań)

dr Katarzyna Gacek (IHAR-PIB, Poznań)

dr hab. Arkadiusz Kosmala (IGR PAN, Poznań)