Oddział Szczeciński

Zarząd

Przewodniczący:
dr hab. Marianna Soroka (USz)
marianna.soroka@usz.edu.pl

Sekretarz dr Małgorzata Adamska (USz)
Malgorzata.Adamska@usz.edu.pl

Skarbnik dr hab. Beata Wodecka (USz)
beata.wodecka@usz.edu.pl

Komisja Rewizyjna

dr Inga Kowalewska-Łuczak

dr Marcelina Krupa-Małkiewicz

dr hab. Beata Myśków (ZUT)