Oddział Szczeciński

Członkowie Zarządu:

Przewodniczący:

dr hab. Marianna Soroka, prof. US
marianna.soroka@usz.edu.pl

Sekretarz:

dr hab. Małgorzata Adamska
Malgorzata.Adamska@usz.edu.pl

Skarbnik:

dr hab. Beata Wodecka, prof. US
beata.wodecka@usz.edu.pl

Komisja Rewizyjna

dr hab. Beata Myśków, prof. ZUT

dr hab. inż. Stefan Stojałowski, prof. ZUT