Oddział Warszawski

Zarząd

Przewodniczący:

dr hab. Joanna Gruszczyńska, prof. SGGW
joanna_gruszczynska@sggw.edu.pl

Sekretarz:

dr inż. Beata Grzegrzółka
beata_grzegrzolka@sggw.edu.pl

Skarbnik:

dr Marek Koter
marek_koter@sggw.edu.pl

Komisja Rewizyjna

prof. dr hab. Grzegorz Bartoszewski (SGGW)

prof. dr hab. Teresa Żołądek (IBB)

prof. dr hab. Ewa Śledziewska-Gójska (IBB)