Oddział Warszawski

Zarząd

Przewodniczący:

dr hab. Agnieszka Korwin-Kossakowska
a.kossakowska@ighz.pl

Sekretarz:

dr hab. Joanna Gruszczyńska
joanna_gruszczynska@sggw.pl

Skarbnik:

dr Barbara Gralak
b.gralak@ighz.pl

Komisja Rewizyjna

prof. dr hab. Elżbieta Wirth-Dzięciołowska (SGGW)

prof. dr hab. Stefan Malepszy (SGGW)

dr hab. Grzegorz Bartoszewski (SGGW)