Oddział Wrocławski

Zarząd

Przewodniczący:
dr Agnieszka Stembalska (UM)
stembalska8@gmail.com

Wiceprezes:
dr Dariusz Zalewski (UP)
dariusz.zalewski@up.wroc.pl

Sekretarz:
dr Izabela Łaczmańska (UM)
iza.laczmanska@gmail.com

Skarbnik:
lek. Aleksandra Jakubiak (UM)

Członek Zarządu:
dr Magdalena Zatoń-Dobrowolska (UP)

Komisja rewizyjna

prof. dr hab. Ewa Sawicka-Sienkiewicz (UP)

dr hab. prof. Romuald Kosina (UW)

prof. dr hab. Henryk Geringer de Oedenberg (UP)