POLSKIE TOWARZYSTWO GENETYCZNE – STATUT*

Tekst przyjęty 20 września 2016 r., wpisany do KRS 21 listopada 2018 r.