POLSKIE TOWARZYSTWO GENETYCZNE – STATUT*

Tekst przyjęty 26 listopada 2015 r., wpisany do KRS 18 sierpnia 2016 r.