Zarząd Główny

Prezes:

prof. dr hab. Andrzej Kononowicz
andrzej.kononowicz@biol.uni.lodz.pl

Wiceprezesi:

prof. dr hab. Barbara Naganowska
bnag@igr.poznan.pl

Maria Małgorzata Sąsiadek
maria.sasiadek@am.wroc.pl

Sekretarz:

dr Violetta Macioszek
v.macioszek@uwb.edu.pl

Skarbnik:

dr Marta Pacholczyk
marta.pacholczyk@umed.lodz.pl

Członkowie:

prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka
mjed@igr.poznan.pl

prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska
monika.bugno-poniewierska@urk.edu.pl

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk (Oddział Lubelski)

Członkowie:

prof. dr hab. Ewa Grzybowska (Oddział Śląski)
dr inż. Zofia Madeja (Oddział Poznański)

Komisja ds. Nagród:

prof. dr hab. Ewa Zimnoch-Guzowska (Oddział Warszawski)
prof. dr hab. Bogdan Wolko (Oddział Poznański)
dr hab. Izabela Szczerbal (Oddział Poznański)
prof. dr hab. Stanisław Kamiński (Oddział Olsztyński)
prof. dr hab. Anna Skorupska (Oddział Lubelski)
dr hab. n. med. Paweł Wołkow (Oddział Krakowski)

Sąd Koleżeński:

prof. dr hab. Anna Nadolska-Orczyk (Oddział Warszawski)
prof. dr hab. Piotr Masojć (Oddział Szczeciński)
prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda (Oddział Poznański)
dr Ewelina Warzych-Plejer (Oddział Poznański)