Wyniki  „II edycji konkursu na najlepszą pracę oryginalną oraz rozprawę doktorską w zakresie genetyki ” z 2023 roku

Na podstawie rekomendacji  Komisji ds. Nagród Polskiego Towarzystwa Genetycznego, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Genetycznego podjął decyzję o rozstrzygnięciu konkursu na najlepsze prace genetyczne z roku 2023:

Kategoria ROZPRAWY DOKTORSKIE:

Specjalność – Genetyka człowieka

  1. Nagroda: Karol Nowosad (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
  2. Nagroda: Monika Drobna-Śledzińska (Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu)
  3. Nagroda: Patrycja Juchniewicz (Uniwersytet Gdański)

Specjalność – Genetyka zwierząt

  1. Nagroda: Przemysław Podstawski (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie)
  2. Nagroda: Krzysztof Kowal (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
  3. Nagroda: Olga Jarnecka (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie)

Specjalności – Genetyka mikroorganizmów, Genetyka roślin, Genetyka sądowa

NIE ZGŁOSZONO PRAC

Kategoria ARTYKUŁY ORYGINALNE:

Mimo zgłoszenia prac w specjalnościach Genetyka człowieka, Genetyka mikroorganizmów
i Genetyka zwierząt (brak zgłoszeń w zakresie Genetyki roślin i Genetyki sądowej),
NIE przyznano Nagród ze względu na niewystarczający poziom merytoryczny i wpływ na rozwój genetyki zgłoszonych artykułów.

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym laureatkom i laureatom!

Przewiń na górę
Skip to content