Oddział Olsztyński

Członkowie Zarządu

Przewodniczący:

prof. dr hab. inż. Stanisław Kamiński
stanislaw.kaminski@uwm.edu.pl

Wiceprzewodniczący:

prof. dr hab. Bożena Szafrańska

Sekretarz:

dr hab. inż. Grzegorz Panasiewicz
panasg@uwm.edu.pl

Skarbnik:

dr hab. Paweł Brym
pawbrym@uwm.edu.pl

Komisja Rewizyjna

prof. dr hab. inż. Ewa Kaczmarczyk (UWM)

prof. dr hab. Alicja Boroń (UWM)

dr Anna Cieślińska (UWM)