Oddział Olsztyński

Zarząd:

Przewodniczący:

prof. dr hab. Stanisław Kamiński (UWM)
stanislaw.kaminski@uwm.edu.pl

Sekretarz:

dr inż. Grzegorz Panasiewicz
panasg@uwm.edu.pl

Skarbnik:

dr Paweł Brym
pawbrym@uwm.edu.pl

Komisja Rewizyjna

prof. dr hab. inż. Ewa Kaczmarczyk (UWM)

prof. dr hab. Alicja Boroń (UWM)

dr Anna Cieślińska (UWM)