W 2023 roku, w ramach działalności statutowej na spotkaniach OO/PTG wygłoszono referaty

„Sekwencjonowanie nanoporowe w praktyce – wyzwania in vitro i in silico”, prof. dr hab. Jakub Sawicki z Katedry Botaniki i Ochrony Przyrody, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.„Polimorfizm wybranych genów szlaku metabolicznego witaminy D w schorzeniach ortopedycznych”, mgr Dominka Rozmus z Katedry Biochemii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.„Badania multiomiczne Anisakis simplex – pasożytniczego nicienia o dużym znaczeniu dla zdrowia publicznego”, dr Robert Stryiński z Katedry Biochemii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.„Idea poradni neurogenetycznej – marzenie, które można zrealizować w ramach NFZ”, dr n. med. Małgorzata Pawłowicz z Katedry Pediatrii Klinicznej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Koordynator Pododdziału Neurogenetyki i Chorób Rzadkich Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.

Przewiń na górę
Skip to content